top of page

DO KOGO SKIEROWNA JEST NASZA OFERTA?

  • niemowląt i małych dzieci

  • młodzieży

  • dla mam

 

Pracuejemy z dziećmi z z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowego, wadami genetycznymi,​ zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami regulacyjnymi, chorobami reumatycznymi wieku rozwojowego,

z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami planowania i organizacji ruchu, zaburzeniami aparatu ruchu - ortopedyczne, wady postawy, zaburzeniami funkcji ręki, motoryki małej, innymi zaburzeniami wieku przedszkolnego oraz szkolnego.

 

JAKIMI METODAMI PRACUJEMY?

Podstawową metodą w rehabilitacji pediatrycznej jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem.

PNF 

Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. 

Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny, od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich.

Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w  terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego dziecka (wiele elementów tych oddziaływań zawarto m.in. w programie pracy na materacu ) jak i wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju ( bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne i in.), które oddziaływują na pacjenta ze środowiska zewnętrznego.

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.

Z powodzeniem stosuje się ją w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

Kinesiotaping czyli plastrowanie dynamiczne.

Jest to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, jest jedną z metod plastrowania. 

Została opracowana i spopularyzowana na początku lat osiemdziesiątych przez Japończyka Dr Kenzo Kase. Wykorzystuje się w niej specjalnie wytworzony plaster. Jest to plaster nieograniczający ruchów, rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonych do parametrów skóry. Jest odporny na działanie wody i nie powoduje uczuleń dzięki specjalnemu klejowi, którym jest nasączony z jednej strony.

Kolory aplikacji nie mają żadnych dodatkowych działań.

Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber

Jest to autorska metoda terapii opracowana przez niemiecką fizjoterapeutkę Barbare Zukunft Huber na podstawach neurofizjologii, podchodzi do problemu wad stóp bazując na uwarunkowanym genetycznie rozwoju motorycznym niemowlęcia.


Metoda ta oparta jest na rozwoju funkcjonalnym kończyny dolnej w pierwszym roku życia dziecka, zawiera w sobie elementy terapii manualnej oraz wykorzystuje globalne wzorce ruchowe niemowlęcia.


Metoda polega na dogłębnym diagnozowaniu i ocenie obecnego stanu rozwoju motorycznego niemowlęcia oraz przeprowadzeniu badania za pomocą specjalnych chwytów diagnostycznych, które pozwalają ocenić w sposób obiektywny rozwój dziecka, w szczególności rozwój stóp i kończyn dolnych.

steven-libralon-570406-unsplash.jpg
bottom of page