DO KOGO SKIEROWANA JEST NASZA OFERTA?

 

  • dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym,

  • wady genetyczne,

  • zaburzenia neurologiczne,

  • zaburzenia regulacyjne,

  • choroby reumatyczne wieku rozwojowego,

  • z niepełnosprawnością intelektualną,

  • zaburzenia planowania i organizacji ruchu,

  • zaburzenia aparatu ruchu - ortopedyczne, wady postawy,

  • zaburzenia funkcji ręki, motoryki małej,

  • inne zaburzenia wieku przedszkolnego oraz szkolnego.


JAKIMI METODAMI PRACUJEMY?

Podstawową metodą w rehabilitacji pediatrycznej jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem.

PNF 

Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. 

Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny, od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich.

Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w  terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego dziecka (wiele elementów tych oddziaływań zawarto m.in. w programie pracy na materacu ) jak i wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju ( bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne i in.), które oddziaływują na pacjenta ze środowiska zewnętrznego.

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcja PNF przestała być utożsamiana ze sposobem pracy przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.

Z powodzeniem stosuje się ją w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

Kinesiotaping czyli plastrowanie dynamiczne.

Jest to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, jest jedną z metod plastrowania. 

Została opracowana i spopularyzowana na początku lat osiemdziesiątych przez Japończyka Dr Kenzo Kase. Wykorzystuje się w niej specjalnie wytworzony plaster. Jest to plaster nieograniczający ruchów, rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonych do parametrów skóry. Jest odporny na działanie wody i nie powoduje uczuleń dzięki specjalnemu klejowi, którym jest nasączony z jednej strony.

Kolory aplikacji nie mają żadnych dodatkowych działań.

Dogoterapia czyli terapia prowadzona przez wykwalifikowanego trenera z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa. Zwiększa efektywność rehabilitacji, dostarcza możliwości motywacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych korzyści podnoszących jakość życia.

steven-libralon-570406-unsplash.jpg