top of page

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ RÓWIEŚNICZĄ

 

 

 

Czym jest trening pewności siebie dla dzieci i młodzieży dotkniętej przemocą rówieśniczą?

 

 

 

Trening Pewności Siebie dla młodzieży dotkniętej przemocą rówieśniczą to rzetelnie opracowany i sprawdzony program wsparcia stworzony przez Stowarzyszenie " Bliżej Dziecka", dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy ze strony rówieśników. Jest to program, który działa z powodzeniem od ponad 20 lat.

 

 

Trening Pewności Siebie dla dzieci i młodzieży dotkniętej przemocą rówieśniczą to krótkoterminowa forma pracy grupowej z dziećmi poszkodowanymi przemocą w środowisku rówieśniczym, która kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie. Trening Pewności Siebie adresowany jest do dzieci z klas IV-VIII.

 

 

Ważnym elementem treningu jest równoczesna indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się zasad asertywności, umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka i uczenia go samodzielności.

 

 

Trening Pewności Siebie dla młodzieży dotkniętej przemocą rówieśniczą to

zajęcia dla dzieci, które:

 

-uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

-pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów

-dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości

-pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych

-ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości

-rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

 

konsultacje dla rodziców, które:

 

-pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników

-uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

-radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

-wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka

-dają możliwość wymiany z innymi rodzicami.

 

 

 

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka zajmuje się problemem przemocy w szkole wśród dzieci. Od 1998 prowadzi badania, szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia dla dzieci i rodziców. Dokuczania ze strony szkolnych kolegów doświadcza wiele dzieci z różnych szkół. W prawie każdej szkole można  utworzyć klasę z dzieci, które zostały poszkodowane przez swoich szkolnych kolegów. Nie wszystkie potrafią sobie samodzielnie poradzić z prześladowaniem, a rodzice często martwią się, nie wiedząc, jak im pomóc. Na podstawie danych Stowarzyszenia wiemy, że Trening Pewności Siebie to sprawdzona i rzetelnie opracowana metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników.

Z badań IBE (2015) wynika, że w polskich szkołach 10% uczniów doświadcza dręczenia ze strony rówieśników.

Trening pewności siebie powstał z myślą właśnie o nich!

 

 

 

Materiały, treści, opracowania i program został stworzony przez  A. Mielczarek i J. Węgrzynowską (Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka").

 

 

Jest to cykl 6 spotkań po 2h.

bottom of page