top of page
Indoor Climbing Wall
Indoor Playground

       CZYM JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

 

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów- smaku, zapachu, wzroku, słuchu, dotyku, równowagi oraz czucia głębokiego- następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być one użyte w celowym zadaniu. Celem terapii jest dostarczenie odpowiedniej ilości bodźców tak, aby dać możliwość prawidłowej pracy centralnego układu nerwowego.

 

        OBJAWY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

 • podwyższony poziom aktywności

 • obniżony poziom aktywność

 • wycofanie z kontaktów społecznych

 • problemy z koordynacją

 • problemy z równowagą

 • problemy z motoryką małą

 • opóźniony rozwój mowy

 • unikanie kontaktu fizycznego (dotyku, unikanie pewnych faktur ubrań, niechęć do mycia włosów i buzi)

 • wybiórczość pokarmowa

 • zaburzenia napięcia mięśniowego

 • problemy z koncentracją

 • problemy z zasypianiem

 • nadmierne reagowanie na różne zapachy

 

        NA CZYM POLEGA TERAPIA?

Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Diagnoza oparta jest na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z rodzicami, prób Obserwacji Klinicznej oraz Testów Integracji Sensorycznej. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają postać „naukowej zabawy”. Jest to aktywność ruchowa, która nakierowana jest na stymulację odpowiednich zmysłów. Są dostosowane indywidualnie do każdego dziecka, a stopień trudności będzie systematycznie wzrastać, aby wymagać od dziecka bardziej skomplikowanych reakcji. W trakcie zajęć wykonywane będą odpowiednie dla dziecka aktywności dostarczające odpowiedniej stymulacji. W trakcie terapii dzieci zachęcane są do ukierunkowanej zabawy i aktywności, wyzwalając odpowiednie reakcje sensoryczne. Terapia jest zazwyczaj dla dziecka przyjemną zabawą, ale jednocześnie ciężką pracą, której finałem jest osiągnięcie sukcesu, który prawdopodobnie byłby nieosiągalny w przypadkowej, spontanicznej zabawie. Wszystkie te cele realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych przyrządów oraz pomocy terapeutycznych, takich jak: huśtawki, równoważnie, platformy, uprzęże, deskorolki, i wiele, wiele innych.

bottom of page