top of page

Nasz zespół wykfalifikowanych terapetów pomaga w:

- rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami

- rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych

- trudnościach sfery psychicznej

- decyzji czy dziecko powinno iść na dalszą diagnozę w przypadku niepokojącego zachowania

- rozwoju i budowaniu motywacji

- w znalezieniu przyczyny trudnego bądź niezrozumiałego zachowania

- w rozróżnieniu potrzeb psychologicznych i tych związanych z zaburzeniami integracji sensorycznej 

- wsparciu rodziców w zrozumieniu potrzeb i zachowania swoich dzieci 

- zrozumieniu dziecka z zaburzeniami rozwoju 

- towarzyszeniu dziecku który oswaja się z diagnozą zaburzeń, ze spektrum autyzmu 

Prowadzimy również terapię psychologiczną z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wiązana z problemami wychowawczymi i szkolnymi.

Łączenie psychologii i wiedzy z zakresu Integracji Sensorycznej pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy zachowania oraz lepiej dobrać formę wsparcia.

PSYCHOLOGIA

bottom of page