OGÓLNE

 1. Zajęcia trwają 50 min. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka.

 2. W przypadku spóźnienia na terapię, terapeuta nie ma obowiązku przedłużania zajęć, ani ich odrabiania w innym terminie.

 3. Prosimy o przybywanie na wizytę maksymalnie 5min przed czasem.

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zajęcia odbywa się gotówkowo lub przelewem.

 2. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji w rejestracji.

 3. Faktury za dany miesiąc wydawane są na początku kolejnego miesiąca.

 4. Opłaty miesięczne za zajęcia uiszczane są na 1 zajęciach w danym miesiącu.

NIEOBECNOŚCI

 1. Wizytę nieodwołaną lub odwołaną później niż do godziny 9:00 dnia wizyty uznaje się za odbytą i należy za nią uiścić opłatę wynoszącą 100% ceny danej wizyty. 

 2. W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż do godziny 9:00 dnia wizyty jest możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem wolnego terminu.

 3. Odwoływanie zajęć odbywa się TYLKO telefonicznie pod nr telefonu recepcji 720-700-800. W przypadku wiadomości SMS odwołanie jest zaakceptowane tylko po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z recepcji.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.

 2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.

 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.

 4. Terapeuci i rejestracja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.

 5. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.

 6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.