top of page
_DSC5115.jpg
_DSC5127.jpg
_DSC5132.jpg

        LOGOPEDIA 

 

Terapia logopedyczna w naszym centrum zakłada diagnozowanie, profilaktykę i eliminację problemów językowych, komunikacyjnych i rozwojowych dzieci.

Program terapii dla każdego dziecka układany jest indywidualnie, zgodnie z profilem zaburzeń, jego potrzebami i możliwościami. Indywidualne podejście umożliwia dziecku szybsze osiągnięcie pierwszych efektów, których ważnym elementem jest poczucie sukcesu i budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Prowadzona przez nas terapia logopedyczna oparta jest o założenia Metody Krakowskiej. Metoda powstała w Krakowie, dzięki działaniom badawczym Katedry Logopedii na tamtejszym Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka.

Jest to systemowa terapia funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Zakłada ona wszechstronną stymulację rozwoju intelektualnego dziecka, doskonale sprawdzając się zarówno podczas pracy z dziećmi zaburzonymi, jak i dziećmi rozwijającymi się prawidłowo, których rodzice chcą dodatkowo zaktywizować ich rozwój. Metoda Krakowska znajduje zastosowanie również w pracy z dziećmi zagrożonymi dysleksją oraz dyslektycznymi.

Podczas pracy z dziećmi stosowana jest:

1. Terapia słuchowa – program Słucham i uczę się mówić, oparty na badaniach nieuobrazowania mózgu.

2. Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA).

3 . Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym-konkretnym i atematycznym-symbolicznym).

4. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

5. Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń.

6. Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.

7. Stymulacja zabawy

8. Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).

9. Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami.

10. Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu i motoryki dużej).

11. Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych

12. Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym),

13. Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych)

14. Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.

15. Ćwiczenia myślenia przez analogię.

         KIEDY DO LOGOPEDY?

U dzieci na różnych etapach rozwoju mogą pojawić się problemy z komunikacją. Problemów tych nie należy lekceważyć i tłumaczyć znanymi powszechnie tezami, iż „chłopcy zaczynają mówić później”, „ma jeszcze czas”, czy „pójdzie do przedszkola i zacznie mówić”. Jeśli w rozwoju Twojego dziecka coś Cię niepokoi, niezwłocznie zgłoś się do logopedy!

Do logopedy należy zwrócić się, gdy Twoje dziecko:

- mówi mało lub wcale

- rozwój mowy zatrzymał się, lub nastąpił regres

- zniekształca poszczególne głoski lub zamienia je na inne

- mówi niewyraźnie

- ma ubogie słownictwo

- ma problem z budowaniem komunikatów słownych, porozumiewa się głównie za pomocą gestów

- buduje wypowiedzi w sposób chaotyczny i niespójny

- jego rozwój jest opóźniony w stosunku do rówieśników

- ma problem z rozumieniem poleceń i komunikatów

- nie skupia uwagi na komunikatach werbalnych

- ma problem z czytaniem i pisaniem

- nie wybrało dominującej ręki

- ma problem z koncentracją uwagi

- jego pismo jest niewyraźne, ma problem z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego

       

bottom of page