Ewa Klimaszewska

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej,                                             Oligofrenopedagog. 


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia. Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas wielu praktyk klinicznych w szpitalach dziecięcych w Warszawie i Łodzi, ale także podczas kilkuletniej pracy w Centrum Edukacji, Rehabilitacji i Opieki Helenów na stanowisku fizjoterapeuty oraz terapeuty Integracji Sensorycznej. Obecnie pracuje głównie z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, dziećmi z niepełnosprawnością oraz wadami postawy. Prywatnie szczęśliwa mama małego Gustawa :)


 

Ukończone kursy:

 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber

 • PNF Podstawowy

 • PNF w skoliozach

 • Kinesiologytaping

 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia PSTIS

 • Terapia Ręki

 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym.

 • Sensory Babies- Master Class Course. Specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego.

 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka- jakościowa ocena rozwoju motorycznego, ocena kliniczna procesów SI, terapia i programy domowe (Fundacja Promyk Słońca)

 • Logosensoryka

 • Pierwsza Pomoc w Pediatri

Dominika Iwon

fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Ukończyłam studia magisterskie na Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie na kierunku fizjoterapia oraz studia podyplomowe na kierunku

przygotowanie pedagogiczne i oligofrenopedagogika. Jeszcze na studiach swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w PSONI Koło w Kobyłce, a także z dziećmi neurotypowymi. Swoją wiedzę staram się stale poszerzać uczestnicząc w kursach zawodowych.

- Integracja sensoryczn

- Kurs MNRI, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg. dr Svetlany Masgutovej

- Mięśniowo - powięziowe punkty spustowe. 

Ramona Śramkowska

Fizjoterapeuta,

Absolwentka studiów licencjackich Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku fizjoterapia.

Ukończyłam również dwuletnie studium masażu na Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu. 

Kontynuuję studia magisterskie na Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Doświadczenie z dziećmi zdobywałam podczas praktyk zawodowych oraz w pracy na oddziale dziennej Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Aktin w Inowrocławiu, gdzie prowadziłam indywidualną terapię dzieci ze schorzeniami neurologicznymi oraz wadami postawy. 

Cały czas poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie. :)

Katarzyna Grabarczyk

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Umiejętności Społecznych

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli oraz dwu stopniowe szkolenie na Terapeutę Integracji Sensorycznej.

Swoje doświadczenie zdobyła w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych, domu dziecka i szkole podstawowej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi neurotypowymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Downa.

Ukończone kursy:

- Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopień

- Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości

- Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole

- Trener Edukacyjny

- Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej

 

 

 

Martyna Jarosiewicz

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Umiejętności Społecznych

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Fizjoterapia. Od początku studiów zaangażowana w projekty naukowe związane z biomechaniką, pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz nauką indywidualnej pracy z pacjentem neurologicznym. Prelegent oraz uczestnik corocznego Sympozjum Biomechanicznego organizowanego w Centrum Zdrowia Dziecka. Swoje doświadczenie zdobywała podczas praktyk w wiodących warszawskich ośrodkach neurologicznych. Od początku pracy zawodowej związana z Centrum Edukacji, Rehabilitacji i Opieki TPD „Helenów”. W swojej codziennej pracy stara się rozumieć i odpowiadać na potrzeby pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą, doniesieniami naukowymi oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Lubi niestandardowe rozwiązania, kreatywne formy terapii, myślenie poza schematami...

 

Ukończone kursy

 • PNF podstawowy

 • PNF w skoliozach

 • Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii

 • Kinesiotaping kurs podstawowy

 • Terapia nerwowo – mięśniowa moduł I, II

 • Integracja Sensoryczna I, II

 • Masaż tkanek głębokich

 • Masaż Shantali

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 • Analiza ruchu – teoria i praktyka zastosowań klinicznych

 • Rehabilitacja w przewlekłej hemiplegii

 • Spastyczność w mózgowym porażeniu dziecięcym. Kończyna górna. Kończyna dolna.


 

 Adrianna Kołtyś

Logopeda, filolog polski, terapeuta ręki, oligofrenopedagog.


Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku Oligofrenopedagogika.

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach:

 • Terapia ręki I i II stopnia,

 • Terapia rotacyzmu,

 • Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie,

 • Logopeda nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych,

 • Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia.

Aleksandra Derecka, logopeda, filolog polskiego języka migowego (PJM)

 

Absolwentka studiów licencjackich z logopedii ogólnej i klinicznej o specjalizacji szkolnej i dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wkrótce magister logopedii ogólnej i klinicznej oraz filologii polskiego języka migowego (PJM) na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Kieruje się holistycznym i indywidualnym podejściem do każdego człowieka, niezależnie od tego w jakim jest wieku. Uważa, że najważniejsza jest relacja z dzieckiem, która zaowocuje w pracy terapeutycznej. Jest otwarta na współpracę z rodzicami oraz innymi terapeutami dla większej efektywności terapii. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji.

 

Prowadzi profilaktykę logopedyczną, terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią (w tym seplenienie, rotacyzm, inne wady wymowy). Zajmuje się też zaburzeniami mowy u dzieci z niedosłuchem, ze spektrum autyzmu, czy niepełnosprawnością intelektualną. Dąży do wyszlifowania sprawnej komunikacji.