top of page

I

Ewa Klimaszewska

Założycielka Kids Therapy

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej,                   Oligofrenopedagog. 


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia. Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas wielu praktyk klinicznych w szpitalach dziecięcych w Warszawie i Łodzi, ale także podczas kilkuletniej pracy w prywatnych gabinetach oraz Centrum Edukacji, Rehabilitacji i Opieki Helenów na stanowisku fizjoterapeuty oraz terapeuty Integracji Sensorycznej. Obecnie pracuje głównie z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, dziećmi z niepełnosprawnością oraz wadami postawy. Prywatnie szczęśliwa podwójna mama.


 

Ukończone kursy:

 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber

 • PNF Podstawowy

 • PNF w skoliozach

 • Kinesiologytaping

 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia PSTIS

 • Terapia Ręki

 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym.

 • Sensory Babies- Master Class Course. Specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego.

 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka- jakościowa ocena rozwoju motorycznego, ocena kliniczna procesów SI, terapia i programy domowe (Fundacja Promyk Słońca)

 • Logosensoryka

 • Pierwsza Pomoc w Pediatrii​

 

Ula Rybaczek

Psycholog, Terapeuta integracji sensorycznej

Z wykształcenia jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu placówkach – poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz przedszkolach, pracując z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi.

W swojej pracy skupiam się na potrzebach dziecka. Ważne jest dla mnie aby moje zajęcia były angażujące, przebiegały w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. 

Swoją wiedzę nieustannie poszerzam uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach:

 • Terapia Integracji Sensorycznej – kurs I-ego i II-ego stopnia

 • Diagnoza procesów SI – warsztat dla terapeutów

 • MNRI Terapia NeuroTaktylna poziom I

 • Bilateralna Integracja – Program Szkolny

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia

 • EEG Biofeedback I-ego stopnia

 • Smyko-Multisensoryka I-ego stopnia

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym

 • Dziecko wiotkie-z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym - formy pracy terapeutycznej

 • Trening Umiejętności Społecznych

 • Praca terapeutyczna z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o SAZ

 

Ramona Śramkowska

Fizjoterapeuta,

Absolwentka studiów licencjackich Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku fizjoterapia.

Ukończyłam również dwuletnie studium masażu na Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu. 

Kontynuuję studia magisterskie na Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Doświadczenie z dziećmi zdobywałam podczas praktyk zawodowych oraz w pracy na oddziale dziennej Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Aktin w Inowrocławiu, gdzie prowadziłam indywidualną terapię dzieci ze schorzeniami neurologicznymi oraz wadami postawy. 

Cały czas poszerzam swoją wiedzę i doświadczeni podczas kursów:

-PNF podstawowy 

-Skolioza okiem osteopaty moduł I 

-Skolioza okiem osteopaty moduł II 

-Terapia Manualna w ujeciu klinicznym moduł I

-Terapia Manualna w ujeciu klinicznym moduł II

Katarzyna Grabarczyk

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Umiejętności Społecznych

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli oraz dwu stopniowe szkolenie na Terapeutę Integracji Sensorycznej.

Swoje doświadczenie zdobyła w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych, domu dziecka i szkole podstawowej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi neurotypowymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Downa.

Ukończone kursy:

- Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopień

- Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości

- Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole

- Trener Edukacyjny

- Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej

 

Adrianna Kołtyś

Logopeda, filolog polski, terapeuta ręki, oligofrenopedagog.


Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku Oligofrenopedagogika.

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach:

 • Terapia ręki I i II stopnia,

 • Terapia rotacyzmu,

 • Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie,

 • Logopeda nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych,

 • Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia.

bottom of page