ewa.jpg
zdjecie ram_edited.jpg
martyna.jpg
ada.jpg
emma.jpg
natalia.jpg
maria.jpg

Ewa Klimaszewska

Założycielka Kids Therapy

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej,                                             Oligofrenopedagog. 


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia. Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas wielu praktyk klinicznych w szpitalach dziecięcych w Warszawie i Łodzi, ale także podczas kilkuletniej pracy w Centrum Edukacji, Rehabilitacji i Opieki Helenów na stanowisku fizjoterapeuty oraz terapeuty Integracji Sensorycznej. Obecnie pracuje głównie z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, dziećmi z niepełnosprawnością oraz wadami postawy. Prywatnie szczęśliwa mama Gustawa i Helenki :)


 

Ukończone kursy:

 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber

 • PNF Podstawowy

 • PNF w skoliozach

 • Kinesiologytaping

 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia PSTIS

 • Terapia Ręki

 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym.

 • Sensory Babies- Master Class Course. Specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego.

 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka- jakościowa ocena rozwoju motorycznego, ocena kliniczna procesów SI, terapia i programy domowe (Fundacja Promyk Słońca)

 • Logosensoryka

 • Pierwsza Pomoc w Pediatrii

 

Julia Walter

Fizjoterapeuta

Jestem absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu gdzie ukończyłam studia I stopnia na kierunku fizjoterapia oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskując tytuł magistra fizjoterapii;

Swoje doświadczenie zaczęłam zdobywać na studiach, odbywając praktyki zawodowe oraz po ukończeniu studiów podczas pracy w przychodni z pacjentami w różnym wieku. Jako opiekun brałam udział w licznych obozach wakacyjnych i turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dodatkowo odbywałam praktyki w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie pracowałam z dziećmi nisko funkcjonującymi od 2 do 5 roku życia. Interesuję się szeroko pojętą psychosomatyką. Głównie wpływem emocji na funkcjonowanie organizmu oraz dolegliwości bólowe jak również fizjologia stresu i jego wpływ na jakość życia. Jestem fanką wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej mającej niebagatelny wpływ na zmniejszenie zaburzeń o podłożu psychosomatycznym.

Ukończone kursy:

 

* Kurs Terapii Nerwowo - Mięśniowej;

* Kurs Masażu Tkanek Głębokich;

* Kurs CRANIAL CONNECTIVE, Terapia  Czaszkowo-Krzyżowa

 

Ramona Śramkowska

Fizjoterapeuta,

Absolwentka studiów licencjackich Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunku fizjoterapia.

Ukończyłam również dwuletnie studium masażu na Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu. 

Kontynuuję studia magisterskie na Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Doświadczenie z dziećmi zdobywałam podczas praktyk zawodowych oraz w pracy na oddziale dziennej Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Aktin w Inowrocławiu, gdzie prowadziłam indywidualną terapię dzieci ze schorzeniami neurologicznymi oraz wadami postawy. 

Cały czas poszerzam swoją wiedzę i doświadczeni podczas kursów:

-PNF podstawowy 

-Skolioza okiem osteopaty moduł I 

-Skolioza okiem osteopaty moduł II 

-Terapia Manualna w ujeciu klinicznym moduł I

-Terapia Manualna w ujeciu klinicznym moduł II

Katarzyna Grabarczyk

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Umiejętności Społecznych

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli oraz dwu stopniowe szkolenie na Terapeutę Integracji Sensorycznej.

Swoje doświadczenie zdobyła w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych, domu dziecka i szkole podstawowej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi neurotypowymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Downa.

Ukończone kursy:

- Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopień

- Trener Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości

- Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole

- Trener Edukacyjny

- Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej

 

 

 

Martyna Jarosiewicz

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Umiejętności Społecznych

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Fizjoterapia. Od początku studiów zaangażowana w projekty naukowe związane z biomechaniką, pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz nauką indywidualnej pracy z pacjentem neurologicznym. Prelegent oraz uczestnik corocznego Sympozjum Biomechanicznego organizowanego w Centrum Zdrowia Dziecka. Swoje doświadczenie zdobywała podczas praktyk w wiodących warszawskich ośrodkach neurologicznych. Od początku pracy zawodowej związana z Centrum Edukacji, Rehabilitacji i Opieki TPD „Helenów”. W swojej codziennej pracy stara się rozumieć i odpowiadać na potrzeby pacjentów zgodnie z najnowszą wiedzą, doniesieniami naukowymi oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Lubi niestandardowe rozwiązania, kreatywne formy terapii, myślenie poza schematami...

 

Ukończone kursy

 • PNF podstawowy

 • PNF w skoliozach

 • Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii

 • Kinesiotaping kurs podstawowy

 • Terapia nerwowo – mięśniowa moduł I, II

 • Integracja Sensoryczna I, II

 • Masaż tkanek głębokich

 • Masaż Shantali

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 • Analiza ruchu – teoria i praktyka zastosowań klinicznych

 • Rehabilitacja w przewlekłej hemiplegii

 • Spastyczność w mózgowym porażeniu dziecięcym. Kończyna górna. Kończyna dolna.


 

 Adrianna Kołtyś

Logopeda, filolog polski, terapeuta ręki, oligofrenopedagog.


Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku Oligofrenopedagogika.

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach:

 • Terapia ręki I i II stopnia,

 • Terapia rotacyzmu,

 • Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie,

 • Logopeda nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych,

 • Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia.

Emma Kazanowska

Fizjoterapeutka, terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich na Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk zawodowych. Od początku swojej pracy zawodowej dbam o profesjonalizm zajęć, skuteczność terapii i przyjazną atmosferę. Za najważniejsze w mojej pracy uważam nawiązywanie i pogłębianie relacji z dzieckiem opartej na zaufaniu, ponieważ jest ona fundamentem każdego procesu edukacyjnego czy terapeutycznego.

Celem moich działań jest zawsze dobro dziecka, dlatego starannie dopasowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb każdego oraz stawiam na ścisłą współpracę z rodzicami w celu osiągnięciach jak najlepszych efektów wspólnej pracy. Wiedza i skuteczność terapii to dla mnie rzecz priorytetowa dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych.

Dodatkowym atutem jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Obecnie pracuje głównie z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Natalia Olszewska

Logopeda

 

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku logopedia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Aktualnie kończę studia magisterskie z logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach integracyjnych oraz odbywając liczne praktyki w szpitalach, gabinetach logopedycznych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Na co dzień pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi, a także z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej w autyzmie i afazji. Zajmuję się się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci od 2 roku życia. Cały czas podnoszę swoje kompetencje, łącząc pracę zawodową z uczestnictwem w wielu webinarach i szkoleniach specjalistycznych. W terapii podążam za dzieckiem, dostosowując do niego określone metody. Wykorzystuje wiele różnorodnych pomocy, aby terapia była ciekawa i szybko owocowała w efekty. Wszyscy pacjenci są dla mnie tak samo ważni, dlatego swoim uśmiechem, ciepłem i holistycznym podejściem chcę sprawić aby każdy czuł się przy mnie jak najbardziej komfortowo.

   Prywatnie jestem posiadaczką dwóch uroczych kotków. 😺 W wolnym czasie czytam psychologiczne książki, medytuję. Uwielbiam wspinaczki górskie, fitness i dobre jedzenie.

Maria Grzywacz

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta zajęciowy

Absolwentka wydziału rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku terapia zajęciowa oraz certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej. Prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń sensorycznych. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z beneficjentami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Wciąż stara się poszerzać swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, konferenacjach i szkoleniach.